EFA-SST-TK-100


Xin nhấn vào hình để xem rõ hơn

EFA-SST-TK-100

EFA-SST-TK-100: giải pháp tối ưu cho phòng lạnh
-Cửa được dùng để phân cách giữa những khu vực có chênh lệch nhiệt độ cao. 
+lá cửa dày 100mm => cách nhiệt tốt
+ tốc độ mở 1.5m/s, đóng 1m/s
+ phần trục cuốn được lắp ở phía có nhiệt độ cao hơn
+hai bên cửa được lắp máy quét tia hồng ngoại.
+ có chốt cài sau khi đóng nhằm hạn lượng khí thoát.

(Video tham khảo nguồn : https://www.youtube.com/watch?v=KJ932r_LPrM)

 
 

 
Top